top of page

Nedsat hørelse kan øge risikoen for demens

Mere end hver sjette dansker over 18 år har problemer med hørelsen – det svarer til mere end 800.000 personer. Nedsat hørelse kan skyldes en række forskellige faktorer, bl.a. gentagne infektioner, forskellige lidelser i øret eller alder.


Ligesom vores kroppe slides, gør vores hørelse det også. Aldersbetinget høretab er almindeligt hos ældre mennesker og sker, fordi sansecellerne i det indre øre med tiden bliver slidt og ikke gendannes. Med alderen følger også øget risiko for demens.


Sammenhæng mellem ubehandlet høretab og demens

Faktisk viser nyere undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem ubehandlet høretab og demens. Selvom man endnu ikke har dokumenteret, hvorfor det forholder sig sådan, ved vi med sikkerhed, at en god hørelse er afgørende for at holde din hjerne og hukommelse i form.

Ifølge Randi Wetke, øre-næse-hals-læge og lektor på Odense Universitetshospital, belaster vi vores hukommelse på en uhensigtsmæssig måde, når vores hørelse nedsættes.

Det kræver nemlig stor anstrengelse for personer med nedsat hørelse at forstå, hvad der bliver sagt, og helt automatisk vil vedkommende i stedet forsøge at mundaflæse eller bruge deres hukommelse til at gætte sig til de ord, de ikke kan forstå.
Neuroplasticitet – hjernens evne til at flytte bestemte funktioner

Det sker ved hjælp af neuroplasticitet, dvs. hjernens evne til at flytte bestemte funktioner fra et sted – eksempelvis et skadet område – til andre steder i hjernen. Men hjernens plasticitet svækkes med årene. Derfor har ældre mennesker sværere ved at bruge deres hukommelse ved aldersbetinget høretab.

Den kognitive belastning, som hjernen udsættes for ved høretab, stresser hjernen og kan føre til tidlige stadier af kognitive sygdomme som Alzheimers og demens. En anden mulig sammenhæng mellem nedsat hørelse og demens kan være, at inaktive centre i hjernen svinder ind, når vi ikke bruger dem. Hvis hjernens hørecenter ikke bruges, vil det altså svinde ind. Og som bekendt opstår demenssygdomme, når forskellige dele i hjernen begynder at svinde ind.


For nogle mennesker med nedsat hørelse kan det kræve store anstrengelser at deltage i samtaler med andre. Måske begynder man ligefrem at undgå større forsamlinger, fordi støj og snak kan virke forstyrrende. I sidste ende kan det føre til ensomhed og en følelse af at være socialt isoleret.


Høreapparater kan mindske problemet

Heldigvis kan høreapparater bidrage til, at personer med nedsat hørelse igen kan engagere sig i samtaler og føle sig forbundet med omverdenen. Høreapparater er også med til at stimulere hjernen, fordi den igen får adgang til flere lyde. Samtidig belastes den kognitive arbejdsbyrde mindst muligt.


Hørelsen har en stor indflydelse på vores livskvalitet. For at opdage eventuelle høreproblemer i god tid, anbefaler vi, at du regelmæssigt får lavet en høretest.


Hvis du ønsker at læse mere om nedsat hørelse og demens, kan du læse mere hos Nationalt Videnscenter for Demens.


Er du interesseret i en gratis høreprøve? Klik her for booking

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page